Jak vybíráme naše látky

 
 
 

lull loungewear

 
 
 
Home > Blog > Jak vybíráme naše látky
 

Jak vybíráme naše látky

14.6.2015

Sice jsme v našem prvním díly Intra do výroby psali, že se budeme věnovat výrobě kardiganů, rozhodli jsme se však jinak, doufáme, že to bude v konečném důsledku logičtější ... Celá naše tvorba pro danou kolekci začíná výběrem látek. A pak se děje všechno ostatní, ale o tom až příště ... Ať se líbí, přejeme Ti příjemné čtení ... Vše začíná výběrem látek ... Výběr látek má také svoji posloupnost, dokud se dostaneme ke konečnému výběru a objednávce. Nejnovější trendy a novou nabídku top evropských výrobců máme možnost vidět na různých veletrzích, my už pravidelně navštěvujeme jeden z nejprestižnějších, a to Premiére Vision, který se koná pravidelně 2x ročně v 5 světových metropolích. Nám nejbližší je Premiére Vision v Paříži. Nabídka je opravdu rozmanitá a každý, kdo pracuje v oblasti módy jistě najde to, co hledal. Najdete zde úplně všechno. Od výrobců přízí, látek, šicích strojů, až po výrobců doplňkových materiálů jako jsou etikety, knoflíky, zipy apod.
 

 


 

Návštěvu takového eventu doporučuji každému, kdo pracuje v módě. Pokud se chceme vymlouvat, že na Slovensku nejsou možnosti, po návštěvě tohoto eventu zapomenete na všechny omezení a vaší kreativitě se otevřou dveře nekonečných možností. Já sama jsem se tam cítila jako Alenka v říši divů. Když po zkušenostech se slovneskými výrobci, kteří po většině mají velmi omezené výrobní možnosti se ocitnete na takovém místě, máte pocit, že konečně jste tam kde jste už od začátku chtěli být.


 

Pokud si myslíte, že musíte vyrábět tisíce výrobků, abyste si mohli něco dovolit, není to tak. Takový byl i můj předsudek předtím, než jsem takový veletrh navštívila. Myslela jsem si, že minimální množství na odběr se budou pohybovat v tisících kusech. Pravda je však taková, že tyto firmy se také musí velmi snažit, pokud si chtějí udržet své místo na trhu, a že také potřebují hodně malých odběratelů jako jsme my, aby přežili v dnešním světě módních řetězců a levných dovozů z Asie.

Pro nás na tomto veletrhu byla nejpodstatnější sekce úpletů, kterou když jsme chtěli celou projít, trvalo nám to celý jeden den a půl. Většina vystavujících výrobců je z Evropy, ale najdou se tam i mimoevropští jako např. japonci, jejichž stánky jsem záměrně nenavštívila, neboť jejich nabídka byla pro nás jednoznačně nejzajímavější, ale zároveň i nejméně dostupná. Jakož iv jiných oblastech iv textilním průmyslu jsou velmi inovativní a nejvíce se odlišovaly od ostatních.


 

Jak se navazuje spolupráce s výrobci? 
Každý výrobce vystavuje ve svém stánku nabídku na další sezónu. Například teď v únoru se vystavovali látky na sezonu Jaro / Léto 2016. V každém stánku si postupně vybíráme vystavené látky na ramínkách, o které bychom potencionálně měli zájem. Sepíšeme objednávku tzv. "Hangers", které nám výrobce zašle na naši adresu zdarma spolu s cenovými podmínkami a podmínkami výroby. Poté jak se vrátíte z veletrhu se můžete těšit, že vám začnou chodit všechny vybrané "hangers" spolu s ceníkem. Když si postupně shromáždíte všechny vzorky začíná další selekce. Tady už musíme myslet i na to, co z dané látky chceme vyrobit, zda nám zapadá do celé kolekce, zda se hodí s ostatními, zda je dostatečně měkoučká a neméně důležitý je i ekonomický aspekt, tedy zda si ji cenově a množstevně víme dovolit.

Když už máme jako tak jasno, co z čeho by se dalo udělat, ještě předtím než napíšeme výrobci s požadavkem o "sample" tj vzorek 1-5 metrů, si ze vzorku odstřihneme kousek a dáme si ho vyprat dle instrukcí. Pokud látka projde tímto prvním testem, tedy látka se nějak výrazně nesrazí a nežmolkuje, a zachová si svůj původní vzhled, požádáme výrobce o "sample" na vyzkoušení si materiálu.

Za takovou vzorek se již ve většině přípradě platí. Když nám výrobce zašle materiál, začíná skutečné testování materiálu, zda je vhodný pro daný typ produktů, jak se chová při nošení, což dělá při opakovaném praní, zda je příjemný na nošení a pod. Z našich zkušeností je toto velmi důležitá součást při výběru materiálů, nakolik nás může mnoho věcí překvapit, pokud si je řádně odzkoušeno.
Z vlastním zkušeností, ale ani toto někdy nestačí, aby nás některý materiál nemohl překvapit. Jelikož jedna věc je vyzkoušení vzorku, a druhá je pro nás vyrobena metráž, která se může někdy svými vlastnostmi lišit. Čili Další fáze testování probíhá již na výrobcích z pro nás vyrobeného materiálu. Tento poznatek jsme také nabyli až praxí, kdy se nám stalo, že látka byla ve své finální podobě v podstatě ok, až na to, že velmi pouštěla ​​z vnitřní strany "chlupy". Toto chlpenie po pár otěže sice přestalo, ale potřebovali jste dávku trpělivosti, dokud jste se toho zbavili. Asi by nám o tom naše Lullinky věděli vyprávět.

U nás v Lull, si vždy když něco nejde podle našich představ řekneme, že všechno zlé je pro něco dobré. Učíme se na vlastních chybách a všechny zákaznice, kterým tento problém překážel natolik, že chtěli věcičky vrátit dostali od nás ten nejvstřícnější servis, abychom tento problém dokázali vyřešit k jejich spokojenosti, jelikož si velmi vážíme, že se k nám vracejí. 
A co dodat na závěr? Že už teď se velmi velmi těšíme na novou kolekci. Prvotní výběr látek máme za sebou a už teď můžeme říci, že máte se na co těšit, prvotřídní kvalita od top evropských výrobců, zpracovány pomocí nejnovějších technologií, takové měkoučké a jemňoučké, jaké jsme ještě neměli.

 

Všetko začína výberom látok...Výber látok má tiež svoju postupnosť, až kým sa dostaneme ku konečnému výberu a objednávke. Najnovšie trendy a novú ponuku top európskych výrobcov máme možnosť vidieť na rôznych veľtrhoch, my už pravidelne navštevujeme jeden z najprestížnejších, a to Premiére Vision, ktorý sa koná pravidelne 2x ročne v 5 svetových metropolách. Nám najbližší je Premiére Vision v Paríži.
Ponuka je naozaj rozmanitá a každý, kto pracuje v oblasti módy určite nájde to, čo hľadal. Nájdete tu úplne všetko. Od výrobcov priadzí, látok, šijacích strojov, až po výrobcov doplnkových materiálov ako sú etikety, gombíky, zipsy a pod.

Návštevu takéhoto eventu odporúčam každému, kto pracuje v móde. Ak sa chceme vyhovárať, že na Slovensku nie sú možnosti, po návšteve tohto eventu zabudnete na všetky obmedzenia a vašej kreativite sa otvoria dvere nekonečných možností. Ja sama som sa tam cítila ako Alenka v krajine zázrakov. Keď po skúsenostiach so slovenskými výrobcami, ktorí po väčšine majú veľmi obmedzené výrobné možnosti sa ocitnete na takomto mieste, máte pocit,že konečne ste tam kde ste už od začiatku chceli byť.

Ak si myslíte, že musíte vyrábať tisíce výrobkov, aby ste si mohli niečo dovoliť , nie je to tak. Taký bol aj môj predsudok predtým, ako som takýto veľtrh navštívila. Myslela som si, že minimálne množstvá na odber sa budú pohybovať v tisíckach kusoch. Pravda je však taká, že tieto firmy sa takisto musia veľmi snažiť, ak si chcú udržať svoje miesto na trhu, a že tiež potrebujú veľa malých odberateľov ako sme my, aby prežili v dnešnom svete módnych reťazcov a lacného dovozu z Ázie.

Pre nás na tomto veľtrhu bola najpodstatnejšia sekcia úpletov, ktorú keď sme chceli celú prejsť, trvalo nám to celý jeden deň a pol. Väčšina vystavujúcich výrobcov je z Európy, ale nájdu sa tam aj mimoeurópski ako napr. Japonci, ktorých stánky som zámerne nenavštívila, lebo ich ponuka bola pre nás jednoznačne najzaujímavejšia, no zároveň aj najmenej dostupná. Ako aj v iných oblastiach aj v textilnom priemysle sú veľmi inovatívni a najviac sa odlišovali od ostatných.

Ako sa nadväzuje spolupráca s výrobcami? 
Každý výrobca vystavuje vo svojom stánku ponuku na ďaľšiu sezónu. Napríklad teraz vo februári sa vystavovali látky na sezónu Jar/Leto 2016. V každom stánku si postupne vyberáme vystavené látky na vešiakoch , o ktoré by sme potencionálne mali záujem. Spíšeme objednávku tzv. „hangers“ , ktoré nám výrobca zašle na našu adresu zadarmo spolu s cenovými podmienkami a podmienkami výroby. Potom ako sa vrátite z veľtrhu sa môžete tešiť, že vám začnú chodiť všetky vybraté „hangers“ spolu s cenníkom. Keď si postupne zhromaždíte všetky vzorky začína daľšia selekcia. Tu už musíme myslieť aj na to, čo z danej látky chceme vyrobiť, či nám zapadá do celej kolekcie, či sa hodí s ostatnými, či je dostatočne mäkučká a nemenej dôležitý je aj ekonomický aspekt, teda či si ju cenovo a množstevne vieme dovoliť.

Keď už máme ako tak jasno, čo z čoho by sa dalo urobiť, ešte predtým ako napíšeme výrobcovi s požiadavkou o „sample“ t.j. vzorku 1-5 metrov, si zo vzorky odstrihneme kúsok a dáme si ho oprať podľa inštrukcií. Ak látka prejde týmto prvým testom, teda látka sa nejako výrazne nezrazí a nežmolkuje , a zachová si svôj pôvodný výzor, požiadame výrobcu o „sample“ na vyskúšanie si materiálu.

Za takúto vzorku sa už vo väčšine prípradov platí.  Keď nám výrobca zašle materiál, začína skutočné testovanie materiálu, či je vhodný na daný typ produktov, ako sa správa pri nosení, čo robí pri opakovanom praní, či je príjemný na nosenie a pod. Z našich skúseností je toto veľmi dôležitá súčasť pri výbere materiálov,nakoľko nás môže veľa vecí prekvapiť, ak si ich riadne neotestujeme.
Z vlastným skúseností, ale ani toto niekedy nestačí, aby nás niektorý materiál nemohol prekvapiť. Nakoľko jedna vec je vyskúšanie vzorky, a druhá je pre nás vyrobená metráž, ktorá sa môže niekedy svojimi vlastnosťami líšiť. Čiže daľšia fáza testovania prebieha už na výrobkoch z pre nás vyrobeného materiálu. Tento poznatok sme tiež nadobudli až praxou, kedy sa nám stalo, že látka bola vo svojej finálnej podobe v podstate ok, až na to, že veľmi púšťala z vnútornej strany „chlpy“. Toto chlpenie po pár opratiach síce prestalo, no potrebovali ste dávku trpezlivosti, kým ste sa toho zbavili. Asi by nám o tom naše Lullinky vedeli rozprávať.

U nás v Lull, si vždy keď niečo nejde podľa našich predstáv povieme, že všetko zlé je na niečo dobré. Učíme sa na vlastných chybách a všetky zákazníčky, ktorým tento problém prekážal natoľko, že chceli vecičky vrátiť dostali od nás ten najústretovejší servis, aby sme tento problém dokázali vyriešiť k ich spokojnosti, nakoľko si veľmi vážime, že sa k nám vracajú. 
A čo dodať na záver? Že už teraz sa veľmi veľmi tešíme na novú kolekciu. Prvotný výber látok máme za sebou a už teraz môžeme povedať, že máte sa na čo tešiť, prvotriedna kvalita od top európskych výrobcov, spracované pomocou najnovších technológií, také mäkučké a jemnučké, aké sme ešte nemali.